Oferta

Oferta agencji jest skierowana do klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Charakterystyka usług:

 • użyteczność zdobytych dowodów w postępowaniu sądowym
 • priorytetowa ochrona danych i poufnych informacji
 • transparentne cele, stawki i warunki umowy przed jej podpisaniem

Po zakończeniu czynności, zleceniodawca otrzymuje stosowne sprawozdanie wraz z odpowiednim materiałem dowodowym, którym dysponuje zgodnie ze swoją wolą.

Agencja Detektywistyczna Double-Eye daje gwarancję, że wszelkie dane, poufne informacje i inne tajemnice życia rodzinnego, czy zawodowego klienta, powierzone przy zleceniu usługi, czy też uzyskane w trakcie jej wykonywania, będą w najwyższym stopniu chronione.

Klient indywidualny

Sprawy partnerskie oraz rodzinne są sferą intymnych relacji, zatem oferujemy niezbędną dyskrecję oraz skuteczność. Specjalizujemy się między innymi w następujących czynnościach oraz postępowaniach:

 • sporządzanie dokumentacji w sprawach rozwodowych
 • zdrada małżeńska - zaprzeczenie bądź potwierdzenie wątpliwości
 • prewencyjne zbieranie informacji o zagrożeniach członków rodziny
 • poszukiwanie osób zaginionych bądź ukrywających się
 • poszukiwanie dłużników i ustalanie ukrywanych przez nich składników majątkowych

Klient biznesowy

Nasza oferta dla przedsiębiorstw skupia się między innymi na następujących postępowaniach i czynnościach:

 • sporządzenie dokumentacji w sprawie podejrzenia nieuczciwej konkurencji
 • weryfikacja uprawnień i czasu pracy pracowników
 • wykrywanie podsłuchów
 • poszukiwanie osób i mienia