O Firmie

DOUBLE-EYE jest licencjonowaną Agencją Detektywistyczną, działającą na podstawie licencji nr 0001573, wydanej przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Działamy głównie na terenie Małopolski w miastach dużych - Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, jak również takich jak Brzesko, Limanowa czy Bochnia. W razie potrzeby prowadzimy również sprawy w województwach ościennych oraz na terenie całej Polski, a także mamy możliwość podjęcia współpracy z biurami detektywistycznymi na terenie całego kraju.

Agencja działa w oparciu o obowiązujące akty prawne, w szczególności o Ustawę z dnia 06.07.2001r. o usługach detektywistycznych, posiadając wpis do rejestru nr RD-28/2014, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Agencja spełnia również wymogi, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.12.2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.